Expanded Societies

Culture and Technology

bild expanded

Vart är vi människor och våra samhällen på väg?

Vi står inför en exponentiell förändringskurva av vår civilisation, beroende på den digitala revolutionen. Det finns inget färdigt svar på hur vårt samhälle eller vårt sätt att leva våra liv ser ut om 30 år. Kan vi vara med och styra utvecklingen i positiva riktningar, eller är utvecklingen redan nu bortom vår kontroll? Exempel på fenomen är artificiell Intelligens, supermakter som polariseras, elitistiska samhällsströmningar samt en brist på politiska och sociala ideologier som matchar vår nutid och framtid – och många fler megatrender.

De frågor vi tar upp kommer att prägla framtida generationer, våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Expanded Societies utmanar och skapar nya sammanhang och idéutbyten genom rundabordssamtal, debatter, seminarier och spännande utställningar. Projektet utvecklas i samarbete med verksamma inom olika fält för att identifiera och utveckla de möjligheter och utmaningar tekniken har när den möter det övriga samhället.

KALENDARIUM

ATT GÖRA SKILLNAD FYSISKT OCH DIGITALT

ATT GÖRA SKILLNAD FYSISKT OCH DIGITALT

1 SEP 2017 kl 9–12.30

Att göra skillnad, vad handlar det om för dig? Kom och låt dig inspireras och dela med dig av dina egna erfarenheter kring hållbara lösningar och beteenden.

Läs mer

ALMEDALEN

ALMEDALEN

5 JULI 2017

Expanded Societies deltar på Samhällsbyggararenan i Almedalen. Programmet kommer att ta upp frågan om hur arkitektur och kultur kan bidra till att stabilisera den närmast snabba förändringen våra samhällen går igenom. Hur påverkar den digitala tekniken våra liv? Vem styr utvecklingen? Går vi emot en digital civilisation?

Läs mer

ANASTASIOS LOGOTHETIS

ANASTASIOS LOGOTHETIS

11–21 MAJ 2017

Anastasios Logothetis kommer att visa videoinstallationen Sea Deep Web Trouble in the Bubble Loop i projektrummet på Färgfabriken. I verket blandar Logothetis skulpturala objekt med videoprojektioner.

Läs mer

SEMINARIUM

SEMINARIUM

11 MAJ 2017

Den 11 maj kommer vi att hålla ett seminarium som fokuserar på hur Virtual Reality används som medium för berättande och hur vi kopplar emotionellt mot mediet. Talare: Arvid Guterstam (KI), Malin Picha (Södertörn), Lundahl och Seitl samt workshop under ledning av White Arkitekter.

Läs mer

LUNDAHL & SEITL

LUNDAHL & SEITL

11–14 MAJ 2017

Christer Lundahl och Martina Seitl rör sig mittemellan bildkonsten och koreografin och skapar visuella upplevelser som suggereras fram genom andra sinnen än just synen. En mindre variant av deras verk New Originals på Kunstmuseum Bonn kommer att visas på Färgfabriken.

Läs mer

VR SCI FEST

VR SCI FEST

12–14 MAJ 2017

Joel Dittrich har satt samman ett program med VR/360-projekt av studenter från Beckmans, som arbetat på temat ’drömmar’ samt arrangerat ett Art Jam/Hackathon tillsammans med Martin Söderblom. Deltagarna var från Kungl. Tekniska Högskolan, Kungl. Musikhögskolan, NTI Gymnasiet, samt indie-utvecklare.

Läs mer

TEMAN

Expanded Societies har identifierat fem temaområden som kommer att påverka vår framtid:

 • Civilisation

  En digital civilisation
  Hur ser samspelet ut mellan ”vår värld av idag” och ”den digitala framtidsvärlden”? Ska vi skapa helt nya städer på nya platser eller är den rätta vägen en kombination mellan det gamla och det nya? Vem styr utvecklingen? Sociala effekter och möjligheter? Jämlikhet eller elitism? Hur ser framtidens arbete ut och vad händer när många av dagens arbeten försvinner? Flyter arbete och fritid ihop? Hur bygger vi in mänsklig emotionell intelligens i den ”smarta” staden?

 • Livskvalitet

  Kan tekniken öppna för nya dimensioner på vad livskvalitet är och kan bli?
  Vi lever längre och står inför en föränderlig demografisk utveckling. Tekniken genom appar och mobiltelefoner ger oss möjligheter att redan nu kontrollera hur vi mår. Vi kan byta och byter kroppsdelar och denna utveckling rör sig snabbt framåt, det som kan kallas en Cyborg finns den redan nu i ett laboratorium. Kommer läkarens roll förändras till att vara ett medium mellan dator och patient? Vad kommer att bli viktigt för oss?

 • Media/kultur

  Media och underhållning -kulturens roll
  Relationer och möten mellan artificiell intelligens, androider och mänskliga kreatörer. Går vi mot en global digital kultur och/eller mot skräddarsydda individuella upplevelser? Hur kan kulturella strategier påverka och forma framtiden? Hur ser framtida kulturkonsumtion ut? Kommer vi att läsa böcker? Vilka berättelser kommer vi ta del av och i vilka former? Vilka nya historier och mytologier kommer att forma vår världsåskådning?

 • Psykologi/filosofi

  Psykologi och filosofi
  Människan dominerar och exploaterar vår planet. Förut planterade vi ekar så att vi skulle kunna bygga kraftfulla skepp om 500 år. Har vi tappat det långsiktiga perspektivet? Vi behöver reflektera över vår roll i relation till strategier som kan påverka livet positivt om hundratals år. Människan har visat sig ha närmast oändliga möjligheter att leva under föränderliga omständigheter. Finns det gränser för hur mycket förändring vi klarar av? Behöver vi utveckla stabilisatorer som balanserar den teknologiska utvecklingen? Filosofi och psykologi ger oss verktyg för hur vi hanterar vår civilisation.

 • Postdemokrati

  En turbulent postdemokratisk värld i förändring.
  Det nya medielandskapet har redan nu förändrat spelreglerna för demokratin. Det enorma bruset gör att den som skriker högst och mest provokativt uppmärksammas och får anhängare och likes. Var finns det nya politiska visionerna som kan styra utvecklingen av en ”digital civilisation”? Kan digitaliseringen bli lösningen för fortsatt yttrandefrihet och progressiv demokratiutveckling? Eller innebär digitaliseringen en renässans för totalitära regimer? Kanske håller ”demokratin” på att utvecklas till underhållning och skådespel? Redan nu står vi handfallna inför trollfabrikörer som manipulerar våra sköra demokratiska system. Vi behöver metoder för att uppdatera de demokratiska systemen.

 

KONTAKT

Vill du veta mer, eller har du förslag och idéer? Kontakta oss gärna!

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070 6573745

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070 1470758

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070 7315935

DOKUMENT

TEMAN & MÅL

TEMAN & MÅL

Ladda ner en pdf med projektets teman och målsättningar här.

LADDA NER HÄR

WORKSHOP 30/3

WORKSHOP 30/3

Ladda ner en pdf med en sammanfattning av workshopen den 30 mars.

LADDA NER HÄR