Lövholmen

Historier och framtider

Lovholmen panorama web

Industriområdet runt Färgfabriken kallas Lövholmen. Det är likt en magnet som lockar till sig drömmar; från den industriella revolutionens framstegsoptimism till dagens konstnärliga utforskande av stadsrum. Idag står Lövholmen inför stora förändringar. Arkiv Lövholmen är en utställning som vill skapa ett levande arkiv över både svunnen tid och många möjliga framtider. Vi har samlat in många av de olika samtida förslagen som gjorts för området, liksom historiskt material som visar dåtidens visioner och verklighet. Genom att undersöka Lövholmen i skärningspunkten mellan tid, bilder, människor, byggnader och verksamheter blir arkivmaterialet ett verktyg för att förstå platsen snarare än nostalgiska fragment. Arkivet fortsätter växa under utställningen då vi samlar in besökarnas egna berättelser om området. Utställningen kommer att vara en röst i samtalet om Lövholmen under de kommande åren – men också en samlingspunkt för eftertanke om hur vi diskuterar stadsbyggnad.


KOMMANDE PROGRAM

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

Arkiv Lövholmen
Historier och framtider

25 jan – apr 2018

Arkiv Lövholmen är en utställning som vill skapa ett levande arkiv över både svunnen tid och många möjliga framtider. Vi har samlat in många av de olika samtida förslagen som gjorts för området, liksom historiskt material som visar dåtidens visioner och verklighet.

LÄS MER