Lövholmen

Historier och framtider

Lovholmen panorama web

Industriområdet runt Färgfabriken kallas Lövholmen. Det är likt en magnet som lockar till sig drömmar; från den industriella revolutionens framstegsoptimism till dagens konstnärliga utforskande av stadsrum. Idag står Lövholmen inför stora förändringar.

Kom med i Lövholmen-nätverket!

Färgfabriken kommer under 2019, med stöd av projektmedel från Stockholms stads kulturförvaltning, genomföra en rad aktiviteter kring Lövholmen! Vi vill bidra till förståelse för platsen och vad som händer på området, till idéutbyte och inspirerande utblickar. Alla som har intresse av platsen är välkomna. Bor eller verkar du i närområdet? Vill du veta mer om Lövholmens historia eller vad som planeras? Har du egna minnen, berättelser eller idéer för Lövholmen? Eller har du ett allmänt intresse av industrihistoria, stadsbyggnad och kulturens roll i stadsutvecklingen? Genom att anmäla dig nedan ingår du i vårt Lövholmen-nätverk. Du får information och inspiration via nyhetsbrev, samt inbjudningar till nätverksträffar och andra aktiviteter kopplade till Lövholmens historia, nutid och framtid.

Kontaktperson för frågor och idéer: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anmälan

Liljeholmen var Stockholms första industriförort. Lövholmen är idag är den sista resten av det gamla industrilandskapet. Sedan 1995 har Färgfabriken verkat här, i lokaler från 1895. Det senaste decenniet har industrierna successivt flyttat ut. På 23 000 kvm finns sex olika markägare. Planering inför kommande exploatering och medborgardialog har påbörjats. Området är på ytan nedgånget, men det är också ett faktum att Lövholmen är en kreativ hubb, med ca 300 kreatörer som verkar i några av de gamla industrilokalerna. Platsen Lövholmen låter oss sätta ljuset på en rad frågor som för Stockholm och många andra städer i världen är centrala för framtidens urbana miljöer. Vilken betydelse har dessa slitna områden? Vad gör man med platser i väntan på exploatering, och hur kan de hållas öppna och levande även under byggtiden? Hur tar man vara på historiska industriella miljöer som en del av platsens kulturarv? Vilken betydelse har det att gamla lokaler tas över av kreativa krafter i övergångsperioderna – och vad händer med dessa när byggkranarna rullas in och de fina nya bostadsrätterna står klara? Vilka planeras och byggs det för? Finns potential för att Lövholmen blir något nytt eller kommer det bli konventionellt och likt annat som byggs idag? Hur skulle morgondagens mångfacetterade stadsliv kunna se ut? Hur kan Lövholmen spela en viktig roll för att knyta ihop och överbrygga mentala och fysiska barriärer i staden?


ARTIKLAR OCH AKTIVITETER

DEBATTARTIKEL

DEBATTARTIKEL

Debattartikel i StockholmDirekt
Fastighetsägarna har låtit Lövholmen förfalla

Färgfabriken presenterar sin uppfattning över vad som sker i området Lövholmen i en debattartikel 29/10. Fastighetsägarna, Skanska, har under tio års tid möjliggjort förfallet genom underlåtelse av underhåll, trots Stadsmuseets grönmärkning. Att aktivera området genom att under mellantiden ha upplåtit lokalerna till tillfälliga verksamheter såsom Skanska har gjort i gamla Beckers huvudkontor hade på ett enkelt sätt löst frågan om förslumning och förfall. Artikel är ett svar på en tidigare artikel, Följ med in i övergivna industriområdet, publicerad 19/10, StockholmDirekt.

LÄS MER

YTTRANDE

YTTRANDE


Vid tidigt plansamråd

23 maj 2018

Startpromemoria för planläggning har skickats ut av Stadsbyggnadsnämnden den 11 oktober 2017 för ett tidigt samråd. Samrådsförslaget innebär att det tidigare industriområdet kan omvandlas till bostads- och verksamhetsområde. Stiftelsen Färgfabriken önskar lämna följande yttrande.

LÄS MER

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

Arkiv Lövholmen
Historier och framtider

25 jan – apr 2018

Arkiv Lövholmen är en utställning som vill skapa ett levande arkiv över både svunnen tid och många möjliga framtider. Vi har samlat in många av de olika samtida förslagen som gjorts för området, liksom historiskt material som visar dåtidens visioner och verklighet.

LÄS MER

SAMTAL

SAMTAL

Historia och lokalt engagemang
Panelsamtal

22 feb 2018, kl 17.30-19.30

Hur kan vi ta tillvara på Lövholmens historia och samtidigt utveckla framtidens stadsdel? Medverkar gör bl.a. Ylva Blank, enhetschef på Stockholms stadsmuseum, Mattias Frihammar, etnolog vid Stockholms universitet, Urban Alvring, lokalhistoriker och Birgitta Biesheuvel, ordförande i Hägerstens hembygdsförening. Samtalet genomförs på svenska och är gratis.

VANDRING

VANDRING

Guidad vandring med Anders Djerf
Lövholmens historiska byggnader

22 februari kl. 16

Lär känna Lövholmen och dess historia på en guidad vandring i området. Anders Djerf, lokalhistoriker, berättar om Lövholmsvarvet, Kolsyrefabriken, Cementa, Palmcrantz verkstäder, Beckers, Färgfabriken och mycket mer. Startar vid Färgfabrikens grindar. Tid: cirka 60 min. Pris: 100 kr, kontant el swisha till: 0736595200

FOLDER

FOLDER

Utställningsfolder
Ladda ned som PDF

Foldern som delas ut i receptionen finns även som PDF att ladda ned elektroniskt. Klicka på bilden för att ladda ned och ta del av utställningsens textmaterial.

LÄS MER

PANELSAMTAL

PANELSAMTAL

Den jämställda staden?
Om jämställdhet & stadsbyggnad

8 mars kl.19-20

Var står vi i samtalet om den jämlika staden? Hur ser framtiden ut och vilka frågor måste vi lyfta för att skapa lika villkor i morgondagens städer? Medverkar gör bl.a: Stina Hagelqvist, arkitektur- och bebyggelsehistoriker; Åsa Jacobsson, f.d. ordförande i KVIST, Meike Schalk, forskare vid KTH; Emilia Hallin, arkitekt och Maja Willén, konstvetare. Tid: 19 - 20. Fri entré för samtalet. Språk: Svenska. Välkomna!

SEMINARIUM & UTSTÄLLNING

SEMINARIUM & UTSTÄLLNING

Experiment Lövholmen
Diskussion, idéer, utblickar

26 maj 2016

Seminarium och diskussion kring planerna för Lövholmen, utblickar och idéer kring experimentell stadsutveckling, samt utställning av masterstudenter från KTH Arkitektur arbetat med Lövholmen som case, i ett projekt som handlar om att hitta nya kopplingar mellan boende, arbete och plats genom stadsodling och en mer inkluderande planeringsmodell som utgår från platsens egen karaktär.

LÄS MER

UTSTÄLLNING & PROGRAM

UTSTÄLLNING & PROGRAM

Lövholmen
– den nya svenska modellen

13 sep 2007 – 14 okt 2007

2007 gjorde Färgfabriken ett lekfullt experiment och en idé-utställning om Lövholmen för att skapa diskussion om platsens förutsättningar, baserat på idén att spara den gamla strukturen och industribyggnaderna och samtidigt öka exploateringen mellan det befintliga, för att skapa förutsättning för olika typer av verksamheter till lägre kostnader och samtidigt möjliggöra för nya bostäder.

LÄS MER


 


MED STÖD FRÅN

Stockholms stad, Kulturförvaltningen