Konsthallen är stängd för omhägning.
25 januari öppnar Arkiv Lövholmen, och den 27 januari är det vernissage för årets Beckers-stipendiat Petra Hultman.

Färgfabrikens kafé har öppet som vanligt tis-sön 11-16.

 

Beckers konstnärsstipendium 2018

– Petra Hultman tilldelas Beckers konstnärsstipendium för att hon lyckas förtrolla med en visuell gestaltning som bär ända in i oss.

Petra Hultman videostill web 

Beckers konstnärsstipendium om 200 000 kronor – som i år utdelas för trettioförsta året i följd – tilldelas 2018 Petra Hultman som är född 1983 i Smålandsstenar och som i våras utexaminerades från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

Välkomna på vernissage den 27 januari kl 11–19
Stipendieutdelning kl 18.30

Juryns motivering

Alla har vi vårt förflutna att bära. Minnen av gott som ont, av det stort kära som det märkligt lilla, av det tillsynes parentetiska som ändå visar sig avgörande för beslut senare i livet.

För Petra Hultman finns den personliga berättelsen i farföräldrarnas hantverksflit och besatthet. I en historia om arbete, om renhet och omsorg, om tid och flykt bortom vardagens tristess. I objekt av vila och för tröst.

Det är alltså de nära och kära som bultar på konstnärsdörren och som harangeras i Hultmans vackert arrangerade objekt. Tysta och nogsamt dokumenterade lämningar. Arrangemang fyllda av tid, av kärlek och ömhet.

Pendang till dessa spår av liv är en storslagen videoinstallation – så väl genomförd med sina loopade filmer. Verkets mångfald vidgar Färgfabrikens rymd i en större berättelse om städandets natur, om flitens absurditet, om kvinnan som slav under hem och man. Mäktigt och fysiskt kännbart med sin grundklang av värme och respekt. Det är konst det: att lyckas förtrolla med en visuell gestaltning som bär ända in i oss.

Petra Hultman tilldelas Beckers konstnärsstipendium 2018 om 200 000 kronor för att hon visuellt och personligt, oavsett teknik, hittar oss betraktare via en intelligent och känslig konstnärlig gestaltning, som i sig vittnar om större och viktigare spörsmål.

För juryn / Mårten Castenfors

Petra Hultman intresserar sig för hur vårt kollektiva minne och samhälleliga identitet konstrueras och manifesteras både i offentligheten och genom individer. Därför tar hon avstamp i arkiv, personliga likaväl som offentliga och ger visuell form till politiska frågor. Hennes senaste arbete kretsar kring relationen mellan tid, arbete och värde med ett särskilt fokus på kvinnors situation historiskt och idag.

Hennes praktik innehåller även kollektiva och kollaborativa processer där hon genom olika former av deltagande, påverkan och samverkan interagerar med andra individer, grupper och institutioner.

Petra Hultman tog sin examen från Kungl. Konsthögskolan i maj 2017 och har i år, förutom Beckers konstnärsstipendium, erhållit ett flertal andra utmärkelser. Erik och Göran Ennerfelts spetsstipendium i kultur tillsammans med Anna Withlocks minnesfond möjliggjorde 2013 ett års residency på Art & Cultural Studies Laboratory i Yerevan, Armenien. 2016 producerade hon Kungl. Konsthögskolans examensutställning Collect Yourself

Beckers konstnärsstipendium etablerades 1987, och har sedan dess visat sig ha en anmärkningsvärd förmåga att identifiera ung talang på gränsen till genombrott. Varje stipendiat tilldelas en prissumma, som 2017 höjts från 150 000 till 200 000 kr, samt en separatutställning som sedan år 2001 organiseras i samarbete med Färgfabriken.

Juryn består av: Jenny Lindén Urnes, Mårten Castenfors och Magnus Jensner.


 

Tid & Plats

Stora salen, Färgfabriken 
27 jan – 18 mars 2018

Vernissage 27 januari kl 11–19
Stipendieutdelning kl 18.30

Kontakt

Emilia Rosenqvist

Relaterat

Beckers konstnärsstipendium 30 år


Sponsorer:

brevbilaga